Szkoła SPARROW stworzona na prośbę rodziców?

Tak w zasadzie mogłaby się zacząć nasza historia. A było to w 2010, gdy obie pracowałyśmy w państwowych szkołach w Osjakowie jako nauczycielki angielskiego. Prowadziłyśmy wówczas zajęcia językowe dla dzieci w ramach projektu unijnego. Te zajęcia okazały się tak wartościowe, że gdy projekt zakończył się, rodzice sami zaczęli dopytywać nas o możliwość kontynuowania nauki po wakacjach. Wiedziałyśmy, że dzieci z terenów wiejskich miały mniejszy dostęp do zajęć edukacyjnych i postanowiłyśmy, że damy tym dzieciakom szansę na lepszy start w przyszłość, tym samym realizując naszą pasję do nauczania. Połączyłyśmy siły i w 2012 roku otworzyłyśmy naszą szkołę organizując kilka kursów z angielskiego. I tak w pierwszym roku działania szkoły na zajęcia uczęszczało tylko kilka osób indywidualnie oraz mała grupka pierwszoklasistów. Wieść o naszych zajęciach szybko się jednak rozniosła wśród rodziców i z roku na rok przybywało nam uczniów, dochodząc do liczby 250 kursantów w 2020 roku. Dziś niektórzy z naszych pierwszych kursantów są już po pierwszym egzaminie Cambridge First for Schools oraz B1 Preliminary for Schools, który zdawali na początku lipca 2020 roku. Największego powera do działania dają nam właśnie postępy i sukcesy naszych uczniów. To dla nich stale ulepszamy nasze programy i materiały, oferując jak najwyższą jakość kursów, a nasz wspaniały, kreatywny zespół nauczycieli stale podnosi swoje kompetencje.

Poznajcie kadrę SPARROW