Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Dla uczniów klas 8 przygotowaliśmy intensywny roczny kurs egzaminacyjny, natomiast program dla młodzieży z klasy 7 zaczynamy na dwa lata przed egzaminem, aby móc gruntownie się przygotować. 

Główne założenia kursu:

Przede wszystkim pragniemy, aby nasz uczeń zrozumiał matematykę od podstaw i nauczył się intuicyjnie wykorzystywać zdobytą wiedzę. Zadania egzaminacyjne mają swój specyficzny charakter i często odbiegają swoją formą od materiału przerabianego w szkole. Kluczem do sukcesu jest umiejętność właściwego analizowania, wnioskowania oraz logicznego myślenia. Podczas zajęć porządkujemy i uzupełniamy wiedzę zdobytą w szkole oraz wpajamy nowe techniki i strategie rozwiązywania problematycznych zagadnień.

 

Co się dzieje w trakcie kursu?

  • Realizujemy nowy materiał poprzez aktywną pracę w grupach (maks. 5 os.)
  • Zdobytą wiedzę przekładamy na rozwiązywanie zadań z treścią zawartych w arkuszach egzaminacyjnych
  • Rozwijamy umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu
  • Powtarzamy najważniejsze zagadnienia z poprzednich lekcji
  • Ćwiczymy biegłość w obliczeniach poprzez gry i zabawy z liczbami
  • Przeprowadzamy egzaminy próbne i je omawiamy

 

 

„Czysta matematyka to poezja logicznego myślenia”

Albert Einstein

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.